THÔNG BÁO
Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư xuân Kỷ Hợi 2019 (14/02/19)

Giấy mời (02/02/19)

 
 
Phim tài liệu: Nghệ An - Hội nhập và phát triển
 
 
 
 
 
 
 

Ban Giám đốc Trung Tâm

Lê Tiến Trị

Giám đốc, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An
- Là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
- Công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, viên chức.
- Quy định chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của các Phòng chuyên môn và của cán bộ, viên chức của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
- Quyết định biên chế cụ thể của mỗi phòng chuyên môn trong tổng số biên chế được giao.
- Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Trưởng, phó các phòng chuyên môn.
- Là chủ tịch hội thi đua khen thưởng của Trung tâm.

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ:
- Kỹ sư Xây dựng; Đại học Xây dựng
- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Đại học Griggs (Mỹ).
- Điện thoại văn phòng: 02383.686.786
- Điện thoại di động: 0911.984.555
- Email: trilt@ipsc.nghean.gov.vn

 

 • Nguyễn Văn Nam

  Phó Giám Đốc
  - Giúp việc cho Giám đốc Trung tâm; Phụ trách lĩnh vực Xúc tiến đầu tư, chỉ đạo hoạt động chung của Phòng Xúc tiến đầu tư.
  - Chủ tịch Công đoàn của Trung tâm.
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân quyền hoặc ủy quyền.
  TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ:
  - Kỹ sư; Đại học Lâm Nghiệp.
  - Cử nhân Tiếng anh; Đại học Vinh.
  - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Đại học Griggs (Mỹ).
  - Điện Thoại văn phòng: 02383.736.677
  - Điện thoại di động: 0915.22.66.44
  - Email: namnv@ipsc.nghean.gov.vn

Phòng Xúc Tiến Đầu Tư

 • Võ Thị Thanh Huyền

  Trưởng Phòng

  TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ:
  - Cử nhân Quan hệ quốc tế; Học viện Ngoại giao.
  - Thạc sỹ Quan hệ quốc tế; Học viện Ngoại giao.
  - Điện thoại văn phòng: 02383.736.688.
  - Điện thoại di động: 0913.274.277
  - Email: huyenvtt@ipsc.nghean.gov.vn

 • Nguyễn Đình Mạnh

  Chuyên Viên Xúc tiến đầu tư

  TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ:
  - Kỹ sư Xây dựng.
  - Điện thoại văn phòng: 02383.736.688
  - Điện thoại di động: 0919.151.166
  - Email: manhnd@ipsc.nghean.gov.vn

 • Thái Hồ Phương

  Chuyên Viên Xúc tiến đầu tư, Biên phiên dịch

  TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ:
  - Cử nhân kinh doanh, Đại học Bách khoa Hà Nội.
  - Thạc sỹ Quản lý Marketing tại Úc.
  - Điện thoại văn phòng: 02383.736.688
  - Điện thoại di động:0948.584.686
  - Email: phuongth@ipsc.nghean.gov.vn

 • Nguyễn Hà Vinh

  Chuyên Viên Xúc tiến đầu tư

  TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ:
  - Cử nhân Tài chính-Ngân hàng, Đại học Thương Mại.
  - Thạc sỹ Tài chính, Đại học Huddersjield tại Anh Quốc
  - Điện thoại văn phòng: 02383.736.688
  - Điện thoại di động:0944.361.678
  - Email: vinhnh@ipsc.nghean.gov.vn

 • Trương Ánh Nguyên

  Chuyên Viên Xúc tiến đầu tư, Biên phiên dịch

  TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ:
  - Cử nhân Kinh Tế Đối Ngoại , Đại học Ngoại Thương.
  - Chứng chỉ Tiếng Anh (IELTS 7.5).
  - Điện thoại văn phòng: 02383.736.688
  - Điện thoại di động:01647.533.584
  - Email: nguyenta@ipsc.nghean.gov.vn

Phòng Một cửa liên thông, tư vấn và hỗ trợ đầu tư

 • Nguyễn Tài Thu

  Phụ trách phòng MCLT, tư vấn và hỗ trợ đầu tư

  TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ:
  - Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện, Đại học Xây dựng.
  - Cử nhân Tài chính - Ngân Hàng, Đại học Kinh tế quốc dân.
  - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học QGHN & ĐH HELP.
  - Thạc sỹ Quản lý công, Đại học UPPSALA Thủy Điển.
  - Thạc sỹ Quản lý công.
  - Điện thoại văn phòng: 02388.722.788
  - Điện thoại di động:0904.081.983
  - Email: thunt@ipsc.nghean.gov.vn

 • Nguyễn Tân Anh

  Chuyên viên Hỗ trợ và Tư vấn

  TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ:
  - Cử nhân Kinh Tế( Ngành Thương mại Quốc Tế), Đại học Ngoại Thương.
  - Điện thoại văn phòng: 02383.736.688
  - Điện thoại di động:0943.493.456
  - Email: anhnt@ipsc.nghean.gov.vn

 • Nguyễn Thị Lê Dung

  Chuyên viên Hỗ trợ và Tư vấn

  TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ:
  - Cử nhân Luật, Đại học Kinh tế Quốc dân.
  - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Massachusetts.
  - Điện thoại văn phòng: 02388.722.788
  - Điện thoại di động:0917.428.814
  - Email: dungntl@ipsc.nghean.gov.vn

 • Ngô Anh Đức

  Chuyên viên Hỗ trợ và Tư vấn

  TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ:
  - Cử nhân Tài chính Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp, Đại học Kinh tế Quốc dân.
  - Chứng chỉ Tiếng anh (TOEIC 905).
  - Điện thoại văn phòng: 02388.722.788
  - Điện thoại di động:0945.193.692
  - Email: ducna@ipsc.nghean.gov.vn

 • Trương Minh Quân

  Chuyên viên chuyên trách tiếp nhận hồ sơ chuyên ngành

  TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ:
  - Kỹ sư ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình, Đại học Thủy lợi.
  - Điện thoại văn phòng: 02388.722.788
  - Điện thoại di động:0973.779.293
  - Email: quantm@ipsc.nghean.gov.vn

 • Nguyễn Ngọc Hải

  Chuyên viên trả kết quả

  TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ:
  - Cử nhân Tài chính, chuyên ngành Tài chính Quốc tế và Ngân hàng, Đại học Ngoại thương.
  - Điện thoại văn phòng: 02388.722.788
  - Điện thoại di động:0971.577.268
  - Email: hainn@ipsc.nghean.gov.vn

Phòng Hành Chính Tổng Hợp

 • Đậu Thị Vân

  Phụ trách phòng Hành chính - Tổng hợp

  TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ:
  - Cử nhân Tiếng anh, Đại học Vinh.
  - Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế Toán, Đại học Kinh tế Quốc dân.
  - Thạc sỹ Kinh tế, Học viện Tài chính.
  - Điện thoại văn phòng: 02388.722.288
  - Điện thoại di động:0915.125.069
  - Email: vandt@ipsc.nghean.gov.vn

 • Hồ Hương Giang

  Chuyên viên Tổng hợp kiêm CNTT

  TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ:
  - Cử nhân kinh tế Quốc tế,Học viện Ngoại giao
  - Thạc sỹ Kinh tế Quốc tế, Học viện Ngoại giao
  - Điện thoại văn phòng: 02388.722.288
  - Điện thoại di động:0917.812.626
  - Email: gianghh@ipsc.nghean.gov.vn

 • Trần Thị Thu Thảo

  Kế Toán

  TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ:
  - TCử nhân Kế toán, Đại học Bách khoa.
  - Điện thoại văn phòng: 02388.722.288
  - Điện thoại di động:0978.525.957
  - Email: thaottt@ipsc.nghean.gov.vn

 • Lê Na

  Văn Thư

  TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ:
  - Cử nhân Kế toán, Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội.
  - Điện thoại văn phòng: 02388.722.288
  - Điện thoại di động:0989.672.546
  - Email: nal@ipsc.nghean.gov.vn

 • TRƯƠNG ĐỨC ANH

  Lái xe

  TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ:
  - Sơ cấp nghề
  - Điện thoại văn phòng: 02388.722.288
  - Điện thoại di động: 0963 378 796