VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu
Phim tài liệu: Nghệ An - Hội nhập và phát triển
 
 
 
 
 
_
 
 
 
Cơ cấu tổ chức
 
Cơ cấu tổ chức (04/04/2021 09:24 PM)1.     Phòng Hành chính – Tổng Hợp

Trưởng phòng: Đ/c Đậu Thị Vân

ĐT: 0915125069

2.     Phòng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Trưởng phòng: Võ Thị Thanh Huyền

ĐT:0913274227

3.     Phòng Tư vấn, Hỗ trợ Đầu tư

Phó Trưởng phòng PT: Đ/c Nguyễn Tân Anh

ĐT: 0943493456

4.     Phòng Phát triển Doanh nghiệp

Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Hùng

ĐT: 0902252969

 
 |  Đầu trang