VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu
Phim tài liệu: Nghệ An - Hội nhập và phát triển
 
 
 
 
 
_
 
 
 
ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG VÀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
Hỗ trợ xúc tiến đầu tư
Các dự án nộp ngân sách địa phương trên 300 tỷ đồng/năm (không tính thời gian vận hành thử)
Các dự án đầu tư kinh doanh trong KKT Đông Nam và các KCN ngoài KKT Đông Nam
Các dự án đầu tư ngoài KKT Đông Nam và ngoài các khu công nghiệp được Chính phủ thành lập trên địa bàn tỉnh
CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ÁP DỤNG CHUNG
Sổ tay hướng dẫn quy trình, thủ tục đầu tư (Tiếng Anh)
Sổ tay hướng dẫn quy trình, thủ tục đầu tư (Tiếng Anh) xem tại đây
Sổ tay hướng dẫn quy trình, thủ tục đầu tư (Tiếng Việt)
Sổ tay hướng dẫn quy trình, thủ tục đầu tư (Tiếng Việt) xem tại đây
<<   <  1  2  >  >>