VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu
Phim tài liệu: Nghệ An - Hội nhập và phát triển
 
 
 
 
 
_
 
 
 
Phân biệt Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC) như thế nào?
Nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam phải thực hiện hiện các thủ tục đầu tư như thế nào?
Một công ty nước ngoài, muốn mua 100% phần vốn góp của công ty Việt Nam. Công ty có được mua 100% phần vốn góp hay không? Thủ tục cần thực hiện như thế nào?
Khi nào nhà đầu tư được giãn tiến độ đầu tư theo Luật đầu tư năm 2014?
Các hình thức hỗ trợ đầu tư theo Luật đầu tư 2014?
Nêu rõ các trường hợp phải xin chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư năm 2014?
Để được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật nhà đầu tư cần thực hiện các thủ tục pháp lý như thế nào thì mới được hưởng ưu đãi đầu tư?
Theo quy định của pháp luật về đầu tư các ngành nghề nào sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư?
Ưu đãi đầu tư là gì? Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư và hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư?
Trình bày các loại hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP?
<<   <  1  2  >  >>