VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu
Phim tài liệu: Nghệ An - Hội nhập và phát triển
 
 
 
 
 
_
 
 
 
Hỗ trợ xúc tiến đầu tư
 
Hỗ trợ xúc tiến đầu tư (12/11/2018 03:40 PM)

Hàng năm, tỉnh Nghệ An sẽ xét khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong thu hút đầu tư. Các tổ chức, cá nhân (không thuộc biên chế các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh) có công vận động, kêu gọi được các dự án nước ngoài đầu tư vào tỉnh Nghệ An, sau khi dự án đi vào đầu tư­ xây dựng sẽ được tỉnh hỗ trợ xúc tiến đầu tư với các mức như sau:

a) 10 triệu đồng cho dự án có vốn đầu tư từ 100 đến 200 tỷ đồng;

b) 20 triệu đồng cho dự án có vốn đầu tư trên 200 đến 300 tỷ đồng;

c) 30 triệu đồng cho dự án có vốn đầu tư từ 300 đến 500 tỷ đồng;

d) 50 triệu đồng cho dự án có vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng.

(Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An)

Chi tiết xem tại đây (đính kèm)
 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  >  >>