VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu
Phim tài liệu: Nghệ An - Hội nhập và phát triển
 
 
 
 
 
_
 
 
 
CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ÁP DỤNG CHUNG
 
CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ÁP DỤNG CHUNG (12/11/2018 09:20 AM)

1. Hỗ trợ quảng cáo, quảng bá giới thiệu hình ảnh

a) Trong vòng 03 (ba) năm, kể từ khi dự án đầu tư đi vào hoạt động, các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An được miễn chi phí quảng cáo sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh (Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An và Báo Nghệ An) với số lượng không quá 03 lần quảng cáo/năm; Khoản kinh phí thực hiện quảng cáo sản phẩm được Ngân sách tỉnh hỗ trợ thông qua các cơ quan truyền thông nêu tại điểm này;

b) Các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ quảng bá, giới thiệu hình ảnh của doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An và của các Sở quản lý chuyên ngành.

2. Hỗ trợ cung cấp thông tin, thủ tục đầu tư trong bước chuẩn bị đầu tư

a) Nhà đầu tư được cung cấp miễn phí thông tin về môi trường đầu tư, thông tin về quy hoạch ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, tiếp cận quỹ đất và các thông tin về thuế;

b) Nhà đầu tư được ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% chi phí thực hiện các thủ tục đầu tư trong bước chuẩn bị đầu tư theo hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hợp lệ nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án kể từ khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động.

3. Hỗ trợ đào tạo lao động

Đối với dự án đầu tư sử dụng lao động có hộ khẩu thường trú tại Nghệ An từ: 50 lao động (đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn), 100 lao động (đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn), 200 lao động (đối với các địa bàn khác) có ký hợp đồng với người lao động từ 12 tháng trở lên, tham gia đóng bảo hiểm xã hội, gửi lao động đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh, ngoài nước hoặc đào tạo tại cơ sở sản xuất, có chứng chỉ sơ cấp nghề trở lên sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí đào tạo 01 (một) lần với mức 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng)/01 lao động.

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  >  >>