VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu
Phim tài liệu: Nghệ An - Hội nhập và phát triển
 
 
 
 
 
_
 
 
 
Các dự án đầu tư ngoài KKT Đông Nam và ngoài các khu công nghiệp được Chính phủ thành lập trên địa bàn tỉnh
 
Các dự án đầu tư ngoài KKT Đông Nam và ngoài các khu công nghiệp được Chính phủ thành lập trên địa bàn tỉnh (12/11/2018 09:25 AM)

1. Đối với các dự án đáp ứng các điều kiện sau:

c) Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và bàn giao mặt bằng trên thực địa;

d) Dự án đầu tư tại vùng nông thôn có sử dụng và ký hợp đồng lao động trên 12 tháng với số lượng từ 500 lao động trở lên;

đ) Dự án đầu tư có mức nộp ngân sách tỉnh trên 100 tỷ đồng của năm đầu tiên (không tính thời gian vận hành thử) hoặc Dự án sử dụng thường xuyên trên 2.500 lao động địa phương;

Thì sẽ được hỗ trợ như sau:

a) Hỗ trợ san lấp mặt bằng

Nhà đầu tư tự bỏ vốn để thực hiện. Sau khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động, căn cứ hồ sơ thiết kế, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo số liệu quyết toán thực tế được Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở quản lý xây dựng chuyên ngành thẩm tra, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí san lấp mặt bằng nhưng tối đa không quá 30 tỷ đồng/dự án.

b) Hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào Dự án

- Ngân sách tỉnh đầu tư đường giao thông, hệ thống thoát nước đến hàng rào dự án;

- Hệ thống điện, cấp nước, thông tin liên lạc: UBND tỉnh chỉ đạo doanh nghiệp chuyên ngành đầu tư đến hàng rào công trình để bán trực tiếp cho các nhà đầu tư.

2. Đối với kết cấu hạ tầng vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến

a) Được ngân sách tỉnh đầu tư xây dựng đường giao thông trục chính vào trung tâm vùng nguyên liệu tập trung đối với các dự án có quy mô như sau:

- Vùng nguyên liệu chè, cao su, cây ăn quả (gồm: cam, dứa, quýt, chuối, chanh leo), cây thức ăn cho gia súc có quy mô tập trung 100 ha trở lên;

- Rừng nguyên liệu có quy mô tập trung 300 ha trở lên;

- Dự án nuôi tôm giống có quy mô 20 triệu con giống/năm (đối với sản xuất tôm giống) hoặc có diện tích từ 50 ha nuôi tôm thâm canh trở lên;

b) Đối với đường điện hạ thế vào trung tâm vùng nguyên liệu

UBND tỉnh đề nghị ngành điện lực đầu tư cho từng dự án cụ thể. Nếu nhà đầu tư tự đầu tư thì được ngân sách tỉnh hỗ trợ sau đầu tư lãi suất vay vốn đầu tư trong thời hạn ba (03) năm.

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  >  >>