VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu
Phim tài liệu: Nghệ An - Hội nhập và phát triển
 
 
 
 
 
_
 
 
 
Thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An – bước đột phá mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính nhà nước
 
Thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An – bước đột phá mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính nhà nước (14/12/2019 07:55 AM)

Với mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, tạo thuận lợi tối đa phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ngày 5/7/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 2525/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An…

Trong những năm qua, việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2018, Chỉ số CCHC tỉnh Nghệ An đạt 76,97 điểm, xếp thứ 29/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 2 bậc so với năm 2017. Kết quả trên ghi nhận những nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác CCHC thời gian qua. Bên cạnh đó, việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở các cơ quan, đơn vị đã góp phần khắc phục tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh và giảm bớt phiền hà, tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC vẫn còn một số tồn tại, hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu xây dựng nền hành chính kiến tạo, kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tình trạng “cò dịch vụ” diễn ra trước cổng các cơ quan, đơn vị nhà nước luôn làm nhức nhối dư luận xã hội, là một “ung nhọt” cần nhổ bỏ tận gốc nhằm cải thiện lòng tin của người dân, doanh nghiệp. Mặc dù trong năm 2019, tỉnh Nghệ An đã thành lập nhiều Đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trong tâm Năm Cải cách hành chính 2019. Tuy nhiên, thực tế cho thấy kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ quá hạn còn nhiều, chất lượng và hiệu quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số cơ quan, đơn vị chưa cao. Bên cạnh đó, việc giải quyết TTHC của một số Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả còn mang tính “ban phát, xin cho” trong nhận thức của các cán bộ, công chức, viên chức cũng như cá nhân, tổ chức dẫn đến việc chưa tạo được sự hài lòng, thoải mái cho cá nhân, tổ chức, chưa đáp ứng được kỳ vọng xây dựng nền hành chính phục vụ của tỉnh nhà.

Kết quả xếp loại chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh Nghệ An qua các năm luôn nằm ở top giữa (năm 2015: vị trí thứ 32, năm 2016: vị trí thứ 25, năm 2017: vị trí thứ 21, năm 2018: vị trí thứ 19) đã phần nào phản ánh những hạn chế trong các lĩnh vực: Chi phí gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, môi trường kinh doanh, chi phí không chính thức…

Với mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, tạo thuận lợi tối đa phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thức XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định nhiệm vụ: “củng cố, kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp, trọng tâm là cải cách hành chính, coi đây là khâu đột phá để thu hút đầu tư, xây dựng nền hành chính của tỉnh từng bước hiện đại, chuyên nghiệp”. Hiểu rõ được tầm quan trọng trong công tác CCHC, ngày 5/7/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 2525/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An.

Mô hình Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa

Thực tiễn cho thấy nhu cầu giải quyết TTHC của các cá nhân, tổ chức thường liên quan cùng một lúc đến nhiều cơ quan, đơn vị. Việc giải quyết TTHC thường mất nhiều thời gian, nhất là thời gian chờ giữa các TTHC theo trình tự giải quyết của từng đơn vị. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh với sự phối hợp giải quyết theo thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị sẽ rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết các TTHC; tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức chỉ đến một nơi duy nhất để giải quyết các TTHC.

Với mục tiêu tạo lập một môi trường làm việc thống nhất, thuận tiện, văn minh, hiện đại; tích hợp được các nguồn lực về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật; tiếp nhận trực tiếp, nhanh chóng, kịp thời nắm bắt, xử lý những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, cá nhân, tổ chức. Quan trọng hơn đó là làm thay đổi thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, hướng tới nền hành chính phục vụ. Việc giải quyết hồ sơ TTHC cho cá nhân, tổ chức được thực hiện theo hướng chuyên môn hóa, tách hoạt động chuyên môn với nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức sẽ thể hiện tính chuyên nghiệp trong hoạt động. Bên cạnh đó, tăng cường cơ chế giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và làm giảm các chi phí không chính thức của cá nhân, tố chức khi có nhu cầu giải quyết TTHC. Quan trọng hơn, nó sẽ hạn chế tình trạng “cò dịch vụ” tại các địa điểm đặt trụ sở của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; tăng tính minh bạch trong giải quyết TTHC; tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc của Lãnh đạo tỉnh.

Trung tâm phục vụ hành chính công là đầu mối tập trung để các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và một số cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh tiếp nhận, phối hợp giải quyết các TTHC đã công bố. Dự kiến Trung tâm phục vụ hành chính công sẽ đi vào hoạt động từ năm 2020 và trụ sở được bố trí tại tầng 1, 2 số 16, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Về lâu dài, định hướng sẽ xây dựng tòa nhà hành chính để bố trí các đơn vị thực hiện các dịch vụ hành chính công về một địa điểm. Trước mắt, dự kiến đưa 100% TTHC của 14 Sở, Ngành thực hiện tại Trung tâm (khoảng 870 TTHC). Trong quá trình triển khai thực hiện, tỉnh sẽ rà soát, xem xét để tiếp tục lựa chọn TTHC đưa vào hoặc đưa ra không thực hiện ở Trung tâm. Việc thành lập Trung tâm sẽ tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện TTHC bởi thông qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến, người dân, doanh nghiệp sẽ theo dõi được luồng xử lý hồ sơ, cán bộ từ khâu tiếp cận, hoàn chỉnh hồ sơ, giám sát quá trình giải quyết TTHC theo quy định, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Các đại biểu ấn nút khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nghệ An.

Việc triển khai, xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công là quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện bước đột phá quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước của tỉnh, trong đó trọng tâm là nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, tăng tính công khai, minh bạch, đẩy mạnh thu hút đầu tư, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, thông minh, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tăng thu hút đầu tư, cải thiện các chỉ số như: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trung tâm Phục vụ hành chính công được thành lập sẽ đáp ứng sự kỳ vọng, mong mỏi của người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thành công mục tiêu “Năm cải cách hành chính 2019” của tỉnh Nghệ An.

Hương Giang
 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  >  >>