THÔNG BÁO
Kê hoạch tổ chức Hội nghị Gặp mặt các Nhà đầu tư Xuân Canh Tý 2020 (31/01/20)

 
 
Phim tài liệu: Nghệ An - Hội nhập và phát triển
 
 
 
 
 
 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
16/2016/NĐ-CP 16/03/2016 Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
09/2016/QĐ-UBND 18/01/2016 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 87/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, n
111/2015/NĐ-CP 03/11/2015 Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ
19/2015/QĐ-TTg 15/06/2015 Quyết định quy đinh tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
35/2015/NĐ-CP 13/04/2015 Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
32/2015/NĐ-CP 25/03/2015 Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
30/2015/NĐ-CP 17/03/2015 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
15/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định đầu tư theo hình thức đối tác công tư
13/2015/QĐ.UBND 09/02/2015 Quyết định quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn t
08/2015/QĐ-UBND 22/01/2015 Quyết định ban hành quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 đến năm 2020
26/2014/QĐ-UBND 28/03/2014 Quyết định Ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư các dự án công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An
<<  <  1  2  >  >>