Số/Ký hiệu: 01/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/01/2018
Người ký: Phó CT - Lê Xuân Đại
Trích yếu: Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung:

Tài liệu đính kèm