Số/Ký hiệu văn bản 01/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jan 2, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phó CT - Lê Xuân Đại
Trích yếu Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm