Số/Ký hiệu: 73/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01/12/2017
Người ký: Phó CT - Lê Xuân Đại
Trích yếu: Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung:

Tài liệu đính kèm