Số/Ký hiệu văn bản 73/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành Dec 1, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Phó CT - Lê Xuân Đại
Trích yếu Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm