Số/Ký hiệu: 68/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 18/01/2017
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Trích yếu: Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025
Nội dung: Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025

Tài liệu đính kèm