Số/Ký hiệu văn bản 68/QĐ-TTg
Ngày ban hành Jan 18, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trịnh Đình Dũng
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025
Nội dung Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025

Tài liệu đính kèm