Số/Ký hiệu: 66/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/11/2016
Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Trích yếu: Ban hành một số quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung: Ban hành một số quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Tài liệu đính kèm