Số/Ký hiệu: 16/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 16/03/2016
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
Nội dung: Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Tài liệu đính kèm