Số/Ký hiệu: 72/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/11/2017
Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung: Quyết định về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm