Số/Ký hiệu văn bản 72/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành Nov 28, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Đường
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung Quyết định về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm