Số/Ký hiệu: 15/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/02/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: Nghị định đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Nội dung: Nghị định đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Tài liệu đính kèm