Số/Ký hiệu: 82/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 22/05/2018
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ
Nội dung: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ

Tài liệu đính kèm