Số/Ký hiệu văn bản 82/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành May 22, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ
Nội dung QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ

Tài liệu đính kèm