Số/Ký hiệu: 111/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 03/11/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ
Nội dung: Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ

Tài liệu đính kèm