Số/Ký hiệu: 38/2018/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 05/09/2018
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu: Sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
Nội dung:

Tài liệu đính kèm