Số/Ký hiệu: 30/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 17/03/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Nội dung: Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư


Tài liệu đính kèm