Số/Ký hiệu: 03/2016/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 30/03/2016
Người ký: Nguyễn Quân
Trích yếu: Thông tư quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư
Nội dung: Thông tư quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư

Tài liệu đính kèm