Số/Ký hiệu văn bản 03/2016/TT-BKHCN
Ngày ban hành Mar 30, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Quân
Trích yếu Thông tư quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư
Nội dung Thông tư quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư

Tài liệu đính kèm