Số/Ký hiệu văn bản 09/2016/TT-BKHĐT
Ngày ban hành Jun 30, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Chí Dũng
Trích yếu Thông tư hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Nội dung Thông tư hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tài liệu đính kèm