Số/Ký hiệu: 03/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 20/07/2018
Người ký: Nguyễn Xuân Sơn
Trích yếu: Quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung: Quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm