Số/Ký hiệu: 119/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 12/09/2018
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu: Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Nội dung:

Tài liệu đính kèm