Số/Ký hiệu văn bản 119/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành Sep 12, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Nội dung

Tài liệu đính kèm