Số/Ký hiệu: 26/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 04/08/2016
Người ký: Nguyễn Xuân Sơn
Trích yếu: Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung: Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Tài liệu đính kèm