Số/Ký hiệu: 19/2015/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 15/06/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: Quyết định quy đinh tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
Nội dung: Quyết định quy đinh tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Tài liệu đính kèm