Số/Ký hiệu: 15/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/03/2018
Người ký: Đinh Viết Hồng
Trích yếu: Ban hành quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung: Ban hành quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm