Số/Ký hiệu văn bản 15/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành Mar 30, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đinh Viết Hồng
Trích yếu Ban hành quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung Ban hành quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm