Số/Ký hiệu: 09/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/01/2016
Người ký: Đinh Viết Hồng
Trích yếu: Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 87/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung: Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 87/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm