Số/Ký hiệu: 57/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 17/04/2018
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu: Nghị định về cơ chế chính sách khuyên khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Nội dung: Nghị định về doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu về nông nghiệp, nông thôn

Tài liệu đính kèm