Số/Ký hiệu văn bản 57/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành Apr 17, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Nghị định về cơ chế chính sách khuyên khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Nội dung Nghị định về doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu về nông nghiệp, nông thôn

Tài liệu đính kèm