Số/Ký hiệu: 08/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/01/2015
Người ký: Đinh Viết Hồng
Trích yếu: Quyết định ban hành quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 đến năm 2020
Nội dung: Quyết định ban hành quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 đến năm 2020


Tài liệu đính kèm