Số/Ký hiệu: 35/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 13/04/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Nội dung:

Tài liệu đính kèm