Số/Ký hiệu: 5816/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01/12/2017
Người ký: UBND tỉnh Nghệ An
Trích yếu: Quyết định v/v công bố đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung:

Tài liệu đính kèm