Số/Ký hiệu: 5812/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01/12/2017
Người ký: Huỳnh Thanh Điền
Trích yếu: Quyết định v/v công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung:

Tài liệu đính kèm