Số/Ký hiệu: 32/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 25/03/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Nội dung:

Tài liệu đính kèm