Số/Ký hiệu: 13/2015/QĐ.UBND
Ngày ban hành: 09/02/2015
Người ký: Đinh Thị Lệ Thanh
Trích yếu: Quyết định quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung: Quyết định quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Tài liệu đính kèm